I Festiwal Młodych Talentów imienia Mirka Breguły

Wszystko to co nie pasuje do poniższych działów.
Awatar użytkownika
linka
Świeżak
Świeżak
Posty: 1
Rejestracja: ndz gru 14, 2008 4:38 pm
Lokalizacja: Tarnowskie Góry
Kontakt:

I Festiwal Młodych Talentów imienia Mirka Breguły

Post autor: linka » ndz gru 14, 2008 4:51 pm

Witajcie :-D jestem tu nowa i nie wiem czy pisze w odpowiednim temacie, dlatego proszę administratorów o ewentualne przeniesienie go do innego. Szykuje się niezły festiwal, na który serdecznie zapraszam. Szczegóły poniżej ↓

[center]Regulamin I Festiwalu Młodych Talentów imienia Mirka Breguły pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Chorzów[/center]


Informacje podstawowe:
1. Organizatorem festiwalu jest Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3,
41-500 Chorzów.
2. Współorganizatorem jest społeczna grupa inicjatywna.
3. Partnerami medialnymi imprezy są: portal internetowy: interia, muzyczna
platforma Muzzo.pl, TVP Katowice oraz regionalne rozgłośnie radiowe na terenie
całego kraju.
4. Organizatorzy zapraszają do współudziału w imprezie podmioty gospodarcze,
instytucje i osoby fizyczne, które chcą wnieść wkład rzeczowy, finansowy bądź
organizacyjny w przygotowanie i realizację Festiwalu Młodych Talentów.


Cele festiwalu:
1. Festiwal ma za zadanie promować młode talenty muzyczne.
2. Ma charakter konkursu dla solistów i zespołów nieprofesjonalnych.
3. Impreza adresowana jest do osób w wieku 18-30 lat.
4. Podstawowym warunkiem uczestnictwa kandydatów w eliminacjach jest fakt nie posiadania na swoim koncie oficjalnego wydawnictwa płytowego, będącego w oficjalnej sprzedaży na terenie Unii Europejskiej oraz nie pozostawanie w aktualnym związku z jakąkolwiek wytwórnią płytową w stosunku zależności wynikającej z podpisanego kontraktu lub umowy promocyjno-wydawniczej przez zespoły wokalno-instrumentalne lub solistów.


Termin i miejsce:
1. Festiwal będzie się odbywał w dniach 21-22.02.2009 r.
2. Miejscem odbywania się przesłuchań i koncertu laureatów jest Sala
Widowiskowa Chorzowskiego Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3,
41-500 Chorzów.


Eliminacje wstępne – wyłonienie uczestników:
1. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w festiwalu zobowiązani są do nadesłania
- wypełnionej karty zgłoszenia (formularz do pobrania ze strony www.chck.pl)
- nagrania (na nośniku CD audio) zawierającego 2 utwory muzyczne (max
do 10 min.) w tym jeden obowiązkowo z repertuaru zespołu UNIVERSE (mile
widziane własne aranżacje i interpretacje) i drugi będący własną kompozycją
(muzyka lub muzyka i tekst) do dnia 16.01.2009 r. (decyduje data stempla
pocztowego)
na adres organizatora:
Chorzowskie Centrum Kultury
ul. Sienkiewicza 3
41-500 Chorzów
e-mail: sekretariat@chck.pl, damian@chck.pl

2. Podstawą zakwalifikowania się wykonawców do konkursu będzie poziom muzyczny
i wyraz artystyczny nadesłanych nagrań.
3. Przesłuchań dokona komisja powołana przez organizatora festiwalu.
Nadesłane materiały „demo” nie podlegają zwrotowi.
4. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie do dnia
06.02.2009 r. drogą listową lub elektroniczną.
5. W konkursie wystąpi max. 20 uczestników.


Przebieg festiwalu:
1. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia na adres organizatora
opłaty akredytacyjnej w wysokości:
- solista 30 PLN
- zespół 70 PLN
z przeznaczeniem na cele organizacyjne festiwalu do dnia 16.02.2009 r.
na konto:
ING Bank Śląski O BSK O/Chorzów 35 1050 1243 1000 0023 2854 5245
2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 21.02.2009 r. w Sali Widowiskowej
ChCK. 3. Wykonawcy (tj. soliści i zespoły) zobowiązani są do zaprezentowania w trakcie
przesłuchania konkursowego zakwalifikowanych podczas eliminacji wstępnych
do w/w festiwalu utworów.
4. Podczas przesłuchań uczestnicy wykonują zgłoszone utwory na żywo. Dopuszcza
się korzystanie z półplaybacków w przypadku solistów.
5. Czas prezentacji jednego uczestnika (solisty lub zespołu) podczas przesłuchania
konkursowego nie może przekroczyć 10 minut.
6. Przesłuchania będą ocenione pod kątem przyznania nagród festiwalowych.
7. Program festiwalu może być wzbogacony przez imprezy towarzyszące (np.
dodatkowe koncerty, występy gości, pokazy filmów, wystawy).


Postanowienia organizacyjne:
1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
2. Uczestnicy festiwalu przywożą własne instrumenty i procesory, perkusista przywozi własne talerze.
3. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający; oświetlenie sceniczne; fortepian; możliwość korzystania z CD, MD, 1 wzmacniacza basowego; 2 wzmacniaczy gitarowych i perkusji oraz obsługę techniczną i akustyczną.
4. Nadesłane zgłoszenia upoważniają organizatora festiwalu do samodzielnego wykorzystania przez niego wszystkich materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych i elektronicznych dotyczących wykonawców zakwalifikowanych utworów. Tym samym również udzielają oni organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również z praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznych wykonań utworów w mediach, w celu promocji uczestników konkursu.
5. Naruszenie przez wykonawcę postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie go z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje organizator. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.
6. W przypadku poważnego złamania zasad porządku, prezentowania w konkursie innych utworów niż zgłoszone, nadesłania cudzego materiału muzycznego na eliminacje, itp. – uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i kolejności występów oraz do odwołania imprezy.
8. W czasie trwania imprezy wszelkie wnioski i skargi należy kierować do Biura Organizacyjnego znajdującego się w Chorzowskim Centrum Kultury.
9. Festiwal z przyczyn niezależnych od organizatora może być w dowolnym momencie odwołany.
10. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji audiowizualnej wykonawców do celów archiwalnych i promocyjnych.


Nagrody:
1. Nagrody przyznaje Jury konkursowe festiwalu.
2. W skład Jury konkursowego wchodzi 5 osób powołanych przez organizatora.
3. Zwycięzców festiwalu wyłania Jury, którego decyzja jest ostateczna
i nieodwołalna.
4. Werdykt zostanie ogłoszony po zakończeniu przesłuchania.
5. Zwycięzcy festiwalu – laureaci trzech pierwszych miejsc - prezentują wyróżnione
utwory w trakcie koncertu laureatów w dniu 22.02.2009 r.
6. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:
a. I nagroda – 3.000 PLN
II nagroda – 2.000 PLN
III nagroda – 1.000 PLN
b. występ podczas koncertu zespołu „Universe” w okresie 1 roku od momentu zakończenia omawianego festiwalu
c. nagrodzony utwór laureata 1.-go miejsca zostanie nagrany w profesjonalnym studiu nagrań prowadzonym przez MAMAMUSICteam. Właścicielem nagrania pozostanie laureat, jednakże pisemnie przeniesie on prawo do współdysponowania tym nagraniem na organizatora na okres jednego roku. Utwór trafi na kompilacje CD, która jest branżową składanką DJ'ów oraz prezenterów radiowych w Polsce (płyta jest materiałem promocyjnym - nie do sprzedaży). Laureat zostanie objęty programem promocji medialnej przygotowanym przez patronów medialnych festiwalu. Laureat zobowiązany jest do podpisania odpowiedniej umowy z organizatorem, z przeniesieniem praw do dysponowania wizerunkiem artysty i wzięciem udziału w planie promocji
d. nagrody rzeczowe
7. Zastrzega się możliwość zmian listy nagród.
8. Nagrody podzielone zostaną wśród laureatów podczas obrad Jury konkursowego,
z których zostanie sporządzony protokół.


Postanowienia końcowe:
1. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
2. Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie.
4. Regulamin obowiązuje od daty opublikowania go na stronie internetowej www.chck.pl

Więcej informacji na stornach:
- www.festwialbregula.pl
- www.festiwalbregula.muzzo.pl
- www.chck.pl
- www.universe.pl
www.universe.pl
pozdrawiam Cię [you] ;)

ODPOWIEDZ